Skip to main content

Vitamin Shots

B12 = $25

Gltathione = $50

Biotin = $30

Vitamin Complex = $40

Vitamin D3 = $35

Lipo-Amino Mix (natural fat burner) = $50

Amino Blend = $40